IBEPE- Opracowania z zakresu ochrony przecipożarowej

Ocena zagrożenia wybuchem

Przeprowadzamy fachową wizję lokalną na stanowisku pracy, dokonujemy obliczeń przyrostu ciśnień, wyznaczamy strefy, w których może dojść do eksplozji, a także opracowujemy szczegółowe scenariusze emisji substancji niebezpiecznych. Ocena zagrożenia wybuchem to dokument, którego obowiązek sporządzenia spoczywa – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej budynków – na osobie decydującej o procesie technologicznym. Chętnie wykonamy ją dla Państwa z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych!

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Jego opracowanie jest obligatoryjne we wszystkich przedsiębiorstwach, w których występuje ryzyko eksplozji w wyniku stosowania w procesach technologicznych lub magazynowania substancji łatwopalnych i ich mieszanin. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem zawiera wszelkie niezbędne informacje na temat potencjalnych zagrożeń w konkretnym zakładzie i spodziewanych skutkach eksplozji, a także zalecenia odnośnie do środków technicznych i ochronnych umożliwiających ich ograniczenie lub zupełne wykluczenie.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektu

Dowiedzą się z niej Państwo nie tylko jak w optymalny pod względem bezpieczeństwa sposób opuścić budynek w razie wystąpienia zagrożenia, lecz również jakie zabezpieczenia i środki gaśnicze są wymagane. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektu opracowana przez naszych ekspertów gwarantuje spełnienie wymogu prawnego i jest przydatna zarówno z punktu widzenia samych użytkowników, jak i strażaków. Dokument definiuje ponadto zadania spoczywające na personelu i jest niezwykle pomocny przy weryfikacji, czy ewakuacja jest zorganizowana w prawidłowy sposób.

Plany ewakuacji

Na podstawie przedłożonych rzutów budowlanych oraz wizji lokalnej przeprowadzonej w budynku sporządzimy dla Państwa kompleksowe plany ewakuacji. Przy ich opracowywaniu bierzemy oczywiście liczbę osób przebywających z reguły w poszczególnych pomieszczeniach i wiele innych czynników mogących mieć kluczowe znaczenie dla szybkiego opuszczenia budynku. Klientom zapewniamy bardzo szybkie realizacje, zachowanie pełnej zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony pożarowej i profesjonalne doradztwo.

Doradztwo PPOŻ

Na podstawie przedłożonych rzutów budowlanych oraz wizji lokalnej przeprowadzonej w budynku sporządzimy dla Państwa kompleksowe plany ewakuacji. Przy ich opracowywaniu bierzemy oczywiście liczbę osób przebywających z reguły w poszczególnych pomieszczeniach i wiele innych czynników mogących mieć kluczowe znaczenie dla szybkiego opuszczenia budynku. Klientom zapewniamy bardzo szybkie realizacje, zachowanie pełnej zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony pożarowej i profesjonalne doradztwo.

Szkolenia PPOŻ

Szczegółowo zapoznajemy uczestników z wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, w przystępny, a co najważniejsze skuteczny sposób uczymy korzystania z wszelkiego rodzaju sprzętu gaśniczego oraz objaśniamy teorię wybuchowości. Oferujemy Państwu różnorodne szkolenia PPOŻ: ogólne, poświęcone w głównej mierze strefom zagrożenia wybuchem, a także stanowiskowe związane z pracą w tego typu strefach. Uzyskana dawka specjalistycznej wiedzy pozwoli Państwa pracownikom działać szybciej i w bardziej zorganizowany sposób podczas ewakuacji!