IBEPE- Opracowania z zakresu ochrony przecipożarowej

Plany ewakuacji są niezbędne do odpowiedniego przygotowania ewakuacji budynku.

Plansze należy umieścić na korytarzach lub klatkach schodowych aby ludzie nie będący stałymi użytkownikami poznali umiejscowienie wyjść ewakuacyjnych.

 

W celu wykonania planów ewakuacyjnych niezbędne jest udostępnienie rzutów budowlanych budynku oraz określenie ilości osób w poszczególnych pomieszczeniach. Plany opracowywane są po dokonaniu wizji lokalnej w obiekcie.