IBEPE- Opracowania z zakresu ochrony przecipożarowej

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa a także odpowiedniego wdrożenia opracowań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego polecamy szkolenia.

W naszej ofercie znajdą Państwo:

Szkolenie ogólne przeciwpożarowe

 • wymagania prawne
 • teoria pożaru
 • wykorzystanie podręcznego sprzętu gaśniczego
 • zasady bezpiecznej ewakuacji

Szkolenie ogólne dotyczące stref zagrożenia wybuchem

 • wymagania prawne
 • teoria wybuchowości
 • rodzaje stref zagrożenia wybuchem
 • czynniki mogące wywołać zapłon atmosfery wybuchowej
 • rodzaje zabezpieczeń przeciwwybuchowych

Szkolenia stanowiskowe związane z pracą w strefie zagrożenia wybuchem

 • wymagania prawne
 • teoria wybuchowości
 • rodzaje stref zagrożenia wybuchem w zakładzie
 • czynniki mogące wywołać zapłon atmosfery wybuchowej
 • rodzaje zastosowanych zabezpieczeń przeciwwybuchowych
 • procedura dopuszczenia do stanowiska pracy